Tjenester

Vi utfører:

-Fiberskjøting

-innmåling og komplette fiberanlegg

-Radiolinjemontasje.

-Mobil mastemontasje og fundamentering

-Jording

-Stasjonsmontasje

-Parabol

-Vedlikehold

-Feilretting

-Bygging av stolpekurs